ИП Фаворит»Извънборсови сделки

"Оповестяване на информация по чл.38, ал.4 от ЗПФИ"

2009 год.

2010 год.

2011 год.

2012 год.

2013 год.

2014 год.

08.01.2015 14:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 41 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

08.01.2015 14:22 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 10 бр. акции на Българска Холдингова Компания АД, ISIN BG1100001988, борсов код 5ВА

08.01.2015 14:24 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 45 бр. акции на Холдинг Света София АД, ISIN BG1100008983, борсов код 4HS

08.01.2015 14:26 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 10 бр. акции на Армейски Холдинг АД, ISIN BG1100009973, борсов код 4AF

08.01.2015 14:28 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 10 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

16.03.2015 09:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1590 бр. ПКБ, ISIN PKB63728, борсов код BLKC

29.04.2015 09:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 3108 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

28.05.2015 09:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 200 бр. акции на КТИ Съединение АД, ISIN BG1100006979, борсов код 5Т3

28.05.2015 09:06 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Пълдин Холдинг АД, ISIN BG1100048989, борсов код 6P1

30.06.2015 11:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 50 бр. акции на Доверие Обединен Холдинг АД, ISIN BG1100038980, борсов код 5DOV

30.06.2015 11:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 10 бр. акции на Лавена АД, ISIN BG11LASUAT14, борсов код 4L4

13.07.2015 09:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 50 бр. акции на Доверие Обединен Холдинг АД, ISIN BG1100038980, борсов код 5DOV

13.07.2015 09:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 294 бр. акции на Биовет АД, ISIN BG11BIPEAT11, борсов код 53B

11.08.2015 09:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 3484 бр. ПКБ, ISIN PKB65139, борсов код BLKC

12.08.2015 09:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1815 бр. ПКБ, ISIN PKB65139, борсов код BLKC

14.08.2015 09:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 390 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

01.10.2015 15:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 720 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

05.11.2015 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 666 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

17.11.2015 09:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Армейски Холдинг АД, ISIN BG1100009973, борсов код 4AF

23.11.2015 13:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 27 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

23.11.2015 13:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 50 бр. акции на ТК -Холд АД, ISIN BG1100009981, борсов код Т24

23.11.2015 13:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 28 бр. акции на Синергон Холдинг АД, ISIN BG1100033981, борсов код 6S7