ИП Фаворит»Извънборсови сделки

"Оповестяване на информация по чл.38, ал.4 от ЗПФИ"

 Извънборсови сделки 2015


04.01.2010 09:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

07.01.2010 09:50 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

07.01.2010 09:50 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 119 бр. акции на Биовет АД, ISIN BG11BIPEAT11, борсов код 53B

13.01.2010 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 28 бр. акции на Синергон Холдинг АД, ISIN BG1100033981, борсов код 6S7

23.02.2010 10:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 28 бр. акции на Синергон Холдинг АД, ISIN BG1100033981, борсов код 6S7

23.02.2010 10:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 464 бр. акции на Петрол АД, ISIN BG11PESOBT13, борсов код 5PET

25.02.2010 09:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 50 бр. акции на Доверие Обединен Холдинг, ISIN BG1100038980, борсов код 5DOV

12.03.2010 11:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

16.04.2010 09:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 208 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

20.04.2010 09:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 4802 бр. ПКБ, ISIN PKB55419, борсов код BLKC

05.05.2010 10:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 11 бр. акции на Елпром-ЗЕМ АД, ISIN BG11ELSOVT13, борсов код 55Е

05.05.2010 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 9 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

19.07.2010 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

05.10.2010 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 28 бр. акции на Синергон Холдинг АД, ISIN BG1100033981, борсов код 6S7

17.11.2010 10:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

17.11.2010 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

17.11.2010 10:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

03.12.2010 13:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

07.12.2010 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1012 бр. ПКБ, ISIN PKB56277, борсов код BLKC

08.12.2010 16:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 29275 бр. ПКБ, ISIN PKB73198, борсов код BLKC

08.12.2010 16:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Развитие Индустрия Холдинг АД, ISIN BG1100043980, борсов код 6R1