ИП Фаворит»Извънборсови сделки

"Оповестяване на информация по чл.38, ал.4 от ЗПФИ"

 Извънборсови сделки 201516.01.2013 10:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

31.01.2013 16:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1538 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

05.03.2013 15:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1500 бр. КЗ, ISIN BG91ZAPIS072, борсов код BLKD

05.03.2013 15:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Северкооп Гъмза Холдинг АД, ISIN BG1100026985, борсов код 6S4

21.03.2013 10:17 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

13.06.2013 13:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

20.06.2013 09:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 52043 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

25.06.2013 13:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 200 бр. акции на Индустриален Капитал Холдинг АД, ISIN BG1100010989, борсов код 4I8

26.08.2013 14:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 98400 бр. КЗ, ISIN BG91ZAPIS072, борсов код BLKD

27.08.2013 15:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 28 бр. акции на Синергон Холдинг АД, ISIN BG1100033981, борсов код 6S7

13.09.2013 09:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1600 бр. КЗ, ISIN BG91ZAPIS072, борсов код BLKD

27.09.2013 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

27.09.2013 10:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1000 бр. КЗ, ISIN BG91ZAPIS072, борсов код BLKD

27.09.2013 10:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1209 бр. ПКБ, ISIN PKB65139, борсов код BLKC

27.09.2013 14:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 99100 бр. КЗ, ISIN BG91ZAPIS072, борсов код BLKD

01.10.2013 13:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 24 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

01.10.2013 13:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 50 бр. акции на Доверие Холдинг АД, ISIN BG1100038980, борсов код 5DOV

16.10.2013 11:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

16.10.2013 11:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 832 бр. ПКБ, ISIN PKB65139, борсов код BLKC

29.10.2013 14:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 82300 бр. ЖКЗ, ISIN BG91GKZAP073, борсов код BLKB

31.10.2013 09:50 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID