ИП Фаворит»Извънборсови сделки

"Оповестяване на информация по чл.38, ал.4 от ЗПФИ"

 Извънборсови сделки 201512.02.2014 14:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 581 бр. ПКБ, ISIN PKB65927, борсов код BLKC

12.02.2014 14:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Северкооп Гъмза Холдинг АД, ISIN BG1100026985, борсов код 6S4

20.03.2014 11:50 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 5097 бр. ПКБ, ISIN PKB04501, борсов код BLKC

27.03.2014 09:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 898 бр. ПКБ, ISIN PKB77270, борсов код BLKC

31.03.2014 09:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 16 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

09.04.2014 13:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 46 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

09.04.2014 13:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 100 бр. акции на ИХБ Електрик АД, ISIN BG11ELSOVT13, борсов код 55Е

23.04.2014 08:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 29 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

25.04.2014 09:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 24 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

28.04.2014 09:55 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 33 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

29.04.2014 13:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6A9

29.04.2014 13:50 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1075 бр. ПКБ, ISIN PKB63728, борсов код BLKC

30.04.2014 11:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 34 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

30.04.2014 11:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 75 бр. акции на Холдинг Света София АД, ISIN BG1100008983, борсов код 4HS

07.05.2014 12:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 39 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

13.05.2014 14:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 35 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

13.05.2014 14:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на ИД Индустриален Фонд АД, ISIN BG1100007993, борсов код 5I5

14.05.2014 09:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 46 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

14.05.2014 13:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 24 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

23.05.2014 10:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 24 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

23.05.2014 10:25 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 200 бр. акции на Еврохолд България АД, ISIN BG00114062, борсов код 4EH

28.05.2014 10:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 32 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

29.05.2014 09:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1600 бр. КЗ, ISIN BG91ZAPIS072, борсов код BLKD

29.05.2014 09:07 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 3600 бр. ЖКЗ, ISIN BG91GKZAP073, борсов код BLKB

30.05.2014 12:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 38 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

30.05.2014 12:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 200 бр. акции на Индустриален Капитал Холдинг АД, ISIN BG00010989, борсов код 4I8

30.05.2014 15:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 275 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

30.05.2014 15:31 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на АКБ Корпорация ХАД, ISIN BG1100011987, борсов код 4AN

04.06.2014 10:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 27 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

04.06.2014 10:21 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 15 бр. акции на Българска Холдингова Компания АД, ISIN BG1100001988, борсов код 5ВА

04.06.2014 10:23 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 10 бр. акции на Орел Инвест АД, ISIN BG1100006987, борсов код 5О2

04.06.2014 10:24 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 17 бр. акции на Синергон Холдинг АД, ISIN BG1100033981, борсов код 6S7

04.06.2014 10:25 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 5 бр. акции на Софарма Трейдинг АД, ISIN BG1100086070, борсов код SO5

06.06.2014 14:06 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Орел Инвест АД, ISIN BG1100006987, борсов код 5О2

11.06.2014 13:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 24 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

11.06.2014 13:12 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Ивдустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

18.06.2014 15:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 26 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

20.06.2014 10:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 26 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

20.06.2014 10:50 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 29 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

24.06.2014 13:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 29 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

24.06.2014 13:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 75 бр. акции на Холдинг Света София АД, ISIN BG1100008983, борсов код 4HS

26.06.2014 16:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

26.06.2014 16:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Българска Холдингова Компания АД, ISIN BG1100001988, борсов код 5ВА

18.07.2014 09:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 62 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

21.07.2014 10:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 126 бр. акции на Фазерлес АД, ISIN BG11FASIAT18, борсов код 4F6

24.07.2014 13:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 28 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

20.08.2014 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 20 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

17.09.2014 08:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 2700 бр. ПКБ, ISIN PKB73198, борсов код BLKC

17.09.2014 08:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 75 бр. акции на Холдинг Света София АД, ISIN BG1100008983, борсов код 4HS

23.09.2014 09:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

23.09.2014 09:42 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 80 бр. акции на Индустриален Капитал Холдинг АД, ISIN BG1100010989, борсов код 4I8

30.09.2014 10:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Армейски Холдинг АД, ISIN BG1100009973, борсов код 4AF

30.09.2014 10:12 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 208 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

30.09.2014 10:14 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

15.10.2014 09:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 53450 бр. КЗ, ISIN BG91ZAPIS072, борсов код BLKD

15.12.2014 12:17 Извършено прехвърляне съгласно договор за покупко-продажба извън регулиран пазар 250 бр. акции на Корпоративна Търговска Банка АД, ISIN BG1100129052, борсов код 6С9, цена за една акция 100 лв., обща стойност на сделката 25000 лв.

17.12.2014 10:21 Извършено прехвърляне съгласно договор за покупко-продажба извън регулиран пазар 250 бр. акции на Корпоративна Търговска Банка АД, ISIN BG1100129052, борсов код 6С9, цена за една акция 100 лв., обща стойност на сделката 25000 лв.