ИП Фаворит» Търговия на БФБ-онлайн

 

“ИП ФАВОРИТ” АД предлага на своите клиенти онлайн търговия на Българска Фондова Борса чрез системата COBOS при следните условия:

  • Без годишна такса;
  • За сделки с акции и компенсаторни инструменти комисионна от 0,5% от стойността на сделката, но не по-малко от 3 лев (вкл. таксите на БФБ и ЦД);
  • За сделки с облигации комисионна от 0,1% от стойността на сделката, но не по-малко от 1 лев (вкл. таксите на БФБ и ЦД);
  • При прехвърляне на ценни книжа по клиентска подсметка при друг ИП – такса от 1% от стойността на сделката.