ИП Фаворит» Полезни връзки

Допълнителна информация:

Описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях

Политика и процедури да класифициране на клиентите

Политика за третиране на конфликтите на интереси

Политика за изпълнение на клиентски нареждания

Информация, съгласно Регламент (ЕС) 2017/576 за 2018 г.

Оповестяване на собствен капитал по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2019_2033