ИП Фаворит»Извънборсови сделки

"Оповестяване на информация по чл.38, ал.4 от ЗПФИ"

Извънборсови сделки 2015


08.09.2009 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар
200 бр. акции на Еврохолд АД, ISIN BG1100114062, борсов код 4EH

15.09.2009 10:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар
50 бр. акции на Котлостроене АД, ISIN BG11KOSOAT17, борсов код 4KS

15.09.2009 10:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар
11 бр. акции на Пишещи машини АД, ISIN BG11PIPLBT15, борсов код PZL

15.09.2009 11:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар
300 бр. акции на Стара Планина Холдинг АД, ISIN BG1100005971, борсов код 5SR

05.10.2009 11:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар
28 бр. акции на Синергон Холдинг АД, ISIN BG1100033981, борсов код 6S7

13.10.2009 10:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар
25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

01.12.2009 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

10.12.2009 09:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

15.12.2009 09:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 50 бр. акции на Доверие Обединен Холдинг, ISIN BG1100038980, борсов код 5DOV

16.12.2009 09:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 698 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

29.12.2009 09:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID