ИП Фаворит»Извънборсови сделки

"Оповестяване на информация по чл.38, ал.4 от ЗПФИ"

 Извънборсови сделки 2015


13.01.2011 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

28.01.2011 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

28.01.2011 10:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Българска Холдингова Компания АД, ISIN BG1100001988, борсов код 5BA

07.02.2011 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 125 бр. акции на Индустриален Холдинг България АД, ISIN BG1100019980, борсов код 4ID

07.02.2011 10:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Албена Инвест Холдинг АД, ISIN BG1100046983, борсов код 5ALB

01.06.2011 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

29.08.2011 11:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 80109 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

31.08.2011 14:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 53717 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

26.09.2011 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 75 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

30.09.2011 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 4800 бр. КЗ, ISIN BG91ZAPIS072, борсов код BLKD

03.10.2011 11:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

03.10.2011 11:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

03.10.2011 11:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

29.11.2011 10:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

20.12.2011 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 10 бр. акции на Златен Лев Холдинг АД, ISIN BG1100011995, борсов код 3Z3

20.12.2011 10:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 10 бр. акции на ИД Златен Лев АД, ISIN BG1100078986, борсов код 3Z4

20.12.2011 10:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 15 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9