ИП Фаворит»Извънборсови сделки

"Оповестяване на информация по чл.38, ал.4 от ЗПФИ"

 Извънборсови сделки 201517.01.2012 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. акции на Холдинг Пълдин АД, ISIN BG1100048989, борсов код 6P1

01.02.2012 10:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 10 бр. акции на Фаворит Холд АД, ISIN BG1100035986, борсов код 6А9

31.05.2012 09:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 816 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

26.07.2012 09:35 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 557 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

09.08.2012 09:50 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 5292 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

10.09.2012 09:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1649 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

10.09.2012 09:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1681 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

11.09.2012 09:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 4040 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

11.09.2012 09:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 89 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

11.09.2012 09:45 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 21020 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

12.09.2012 09:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 1990 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

12.09.2012 13:40 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 770 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

12.09.2012 14:00 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 5 бр. Златен Лев Холдинг АД, ISIN BG1100011995, борсов код 3Z3

12.09.2012 14:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 6 бр. Синергон Холдинг АД, ISIN BG1100033981, борсов код 6S7

12.09.2012 14:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 5 бр. ИД Златен Лев АД, ISIN BBG1100078986, борсов код 3Z4

12.09.2012 14:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 994 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

19.09.2012 09:05 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 8944 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

19.09.2012 09:10 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 4573 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

20.09.2012 12:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 267 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

21.09.2012 09:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 332 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

21.09.2012 09:30 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 537 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

25.09.2012 12:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 3050 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

25.09.2012 12:25 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 25 бр. Българска Холдингова Компания АД, ISIN BG1100001988, борсов код 5BA

25.09.2012 13:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 597 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

25.09.2012 13:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 851 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

04.10.2012 09:15 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 2061 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

08.10.2012 09:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 430 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC

06.12.2012 10:20 Извършено прехвърляне съгласно процедура по наследяване извън регулиран пазар 7675 бр. ПКБ, ISIN BG91PKBON071, борсов код BLKC