self catering bulgariaBulgaristan deniz tatiliOdihna la mare in BulgariaWakacje nad morzem w BulgariiTengerparti udules Bulgariabansunny beach holidaysSunny Beach beldesinde tatilOdihna la Slunchev BriagWakacje na Slonecznym BrzeguUdules a Napospartonотдых с детьми в Болгариис ребенком в Болгариюофиси под наем
ИП ФАВОРИТ АД

“ИП ФАВОРИТ” АД е лицензиран инвестиционен посредник с предмет на дейност сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и пари, инвестиционни консултации относно ценни книжа, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа; представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа.

Съобщение по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК

Търгово предложение Част I – Основна информация

Търгово предложение Част I – Обосновка на предлаганата цена

 

Становище на СД на Котлостроене АД

Заявление за приемане/оттегляне на предложението

Заявление за приемане/отказ

Форма образец за нуждите на ИП

 

Email: info@ipfavorit.com

Tel: 02 / 981 34 69, 981 34 68